ขั้นตอนการ Reset Password เครื่องบันทึก

Download และติดตั้งโปรแกรม General DeviceManage>>> Download Click! (Username : guest, Password : guest)

Download โปรแกรม Reset DVR >> Download Click!  (Username : guest, Password : guest)

 

เปิดโปรแกรม General DeviceManage ขึ้นมา

เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องบันทึกตามรูป

เปิดโปรแกรมขึ้นมา และกดที่ "IP Search"

 

โปรแกรมจะทำการ Scan หา IP Adress ของเครื่องบันทึก  เมื่อ Scan พบจะแสดง IP Address ปัจจุบันของเครื่องบันทึก


หลังจากทราบตัวเลข IP Address ของเครื่องบันทึกแล้ว  ให้ทำการไปเปลี่ยนเลข IP Addarss ของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ใน Network เดียวกับเครื่องบันทึก

 

 

จากนั้นเปิด โปรแกรม Reset DVR

จากนั้นทำการแตกไฟล์ และเปิดโปรแกรมที่ชื่อ "ResetUser.exe"

 

ตอนนี้เราจะทราบเลข IP Address ของเครื่องบันทึกและคอมพิวเตอร์แล้ว

ใส่เลข IP Address ที่เราค้นหาเจอการโปรแกรมก่อนหน้านี้ คือ 192.168.1.10 แล้วกด "Reset"

 

 

 

รอสักครู่เครื่องจะทำการ Reset จากนั้นก็ต้องเข้า Main Manu ที่เครื่องบันทึกจะพบว่า สามารถเข้าได้ปกติ

 


Visitors: 38,891